het gebeurt in het westen

de erker - bibliotheek - algemeen dagblad

Schiedam, 3 December 2014 

Op 3 december j.l. is de Bibliotheek officeel geopend door : 

burgemeerster Schiedam
Cor Lamers

de-erker---bibliotheek - stadsbladbibliotheek directeur
Theo Schilthuizen

bestuurslid de Erker
Harry Visser